Onderhoud en dakgootpreventie

Het ontmossen van dakpannen en groenvrij maken van leien, het lijkt eenvoudig. Toch schakel je hier best een ervaren dakwerker in. Zonder de juiste technieken en producten kan men schade aan de dakafwerking berokkenen.

Heb je een verstopte hemelwaterafvoer, vogelnesten of bladeren en takjes in de goot? Zitten er marters en vogels onder je pannen of zonnepanelen? Dankzij dakgootpreventie behoort dit allemaal tot het verleden.

Dakgootpreventie is een rooster waarop bladeren en takjes blijven liggen, waardoor het regenwater snel afgevoerd kan worden.

www.dakgootpreventie.nl


WE BUILD YOUR DREAM

DAKWERKEN VAN DEN BERGH